MBS is een unieke dienst voor ondernemers en managers

Meer rendement uit uw schadebedrijf halen: daar zorgen wij voor! Met onze bedrijfsanalyses brengen wij niet alleen de knelpunten in kaart, maar bieden ook de oplossing met een plan van aanpak.

Vertrekpunt
Samen met u bepalen we het vertrekpunt. Hiervoor hebben wij een aantal tools ontwikkeld. De Benchmark werkt als een achteruitkijkspiegel waarbij we per kwartaal samen kijken naar uw resultaat van de genomen maatregelen. Met de  Technische Scan analyseren wij of aan alle voorwaarden wordt voldaan voor een optimale kwaliteit, materiaalconsumptie en processing. Bijvoorbeeld met welke paint, non-paint en equipment werkt u? Hoe is de instelling van de apparatuur waarmee gewerkt wordt?

Worden de producten wel op de juiste wijze verwerkt? De Systeem & Proces Analyse kijkt of er in de uitvoering van de voorbewerking, coloristiek en spuiterij verbeteringen zijn te realiseren. Waar kan de kwaliteit, materiaalconsumptie en processing verbeterd worden?

Rapportage & Coaching
Metalak is uw partner en bespreekt samen met u de uitkomsten van de rapportages. De verbeterpunten en de planning worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Regelmatig wordt de voortgang besproken. 

Samen continu verbeteren
Samen met u bepalen we waar verbeterkansen liggen. Bijvoorbeeld in de inzet van alternatieve producten of in de manier waarop er gewerkt wordt in de voorbewerking, coloristiek en spuiterij. Wij helpen u graag verder met onze bedrijfsgerichte trainingen en ondersteuning op de werkvloer. Wij coachen u in het gehele traject met als einddoel een verbetering van de efficiency en daarmee uw rendement!   

Meer informatie
Wilt u meer informatie over hoe u met MBS uw bedrijfsvoering kan optimaliseren, klik op onderstaande button. Cindy KerstenSales Assistente